Haritası yapılacak alan içinde kalan yeryüzü topoğrafyasının ve insan eli ile yapılmış her türlü objenin yollar, binalar, enerji nakil hatları vb. kanun ve idaremelikler kararında ölçülmesi ve mevcut gidişatının kağıt üzerinde gösterilmesi harekâtına Sayısal Halihazır Harita denir.

Bir yerin halihazır harita yapılma isteği projeden projeye göre değişmektedir. Misal olarak, imar uygulaması yapılacak bir bölge ise tabandaki mevcut binaların korunması, kesin hudut kapsayan yerlerin tanımlanması gibi sebeplerden dolayı yapılması lüzumludur.

Öteki bir ifadeyle, kentsel değişim için programlanan bir projede parsel ve malik rakamları çok olan bölgelerde kimin ne kadar yer kullandığını, yola göre konumlarını ayrıntılı bilmek için halihazır harita imali yapılmaktadır.

Belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje tasarılaması, tasarımı, uygulaması ve firması, imar tasarıyı ve yukarıyada belirtilen değişik projelerin asıllaşması emeliyle Belediyelerce veya Şehirler Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar da Halihazır Harita olarak adlandırılır.

Şehir Tasarıcıları çalışmalarını tasarıyı yapılacak alanda kalan binaların, yolların, elektrik hatlaarının, ırmakların,tepelerin vb. konumlarını gösteren ölçekli bir harita üzerinde yaparlar.

GEBZE MAG HARİTA

FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM