Aplikasyon, kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yine tabanda belirtilmesi ve parselin tabandaki hudutlarının gösterilmesidir. Bu çalışmalar arazide kuruluş edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan faydalanılarak yapılır. Bir başka ifade ile aplikasyon, projeye göre yapı esasını arazi üzerinde oturacağı alanı tanımlama işi olup hassasiyet gerektirmektedir.

Aplikasyon Çeşitleri

  • Parsel Aplikasyonu (Röperli Kroki, Kadastro Kaldırma, Sınır Tespiti):

Bu operasyonda mevcut parselin köşe apsisleri tanımlanır. Şayet çalışma yapılması gerekirse zemin alımı yapılır ve rakamsallaştırma çalışması yapılır.

  • Bina ve Kolon Aplikasyonu:

Sütunlar, betonarme sistemlerinin düşey taşıyıcıları olan ve zelzele yüklerinin büyük bir kısmını taşıyan sütunların; tabandaki yerlerine yanılgısız olarak uygulanabilmeleri yapılacak proje için ehemmiyet talep etmektedir. Betonarme inşaatta taşıyıcı sistem personellerinin hem zelzele yüklerini karşılamaları hem de kendilerine gelen değişik yükleri bir alt personellere zorlanmadan ve doğrultu değiştirmeden iletebilmeleri bu mevzuda hayati ehemmiyet taşımaktadır.

Kendilerine gelen yükleri taşıyabilmeleri için; sütunların miktarları, güzergahları donatımları, gibi hususlar inşaat mühendisleri tarafından değişmez ve betonarme hesapları yapılarak tespit edilmektedir. Ancak sütunların yönlendirilmeleri nasıl olursa olsun; sütun uygulama tasarıyı çizilirken sütunların eksenlerinin birbirlerini karşılamaları gerekir.

GEBZE MAG HARİTA

FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM