Plankote çalışmaları bir çok alanda kullanılmaktadır. Hemen hemen tüm inşaat projeleri, proje çalışması yapılacak alanın plankote ölçümlerini isterler. Plankote çalışmaları içinde, “topoğrafik ölçüm” tanımının dışında, çevrede bulunan yollar ve binalar ölçülür. Zira projelendirilen arazinin üzerinde yapılacak olan kuruluş, ev veya rastgele bir yapı, yüksekliğini mevcut yoldan alacaktır. Bunun için projelendirme sürecinde çevre yolları ehemmiyet talep eder

Plankote çalışmaları, devlet müesseseleri hariç, özel işletmeler için apsisli olması elzem değildir. Zira proje işletmeleri için, çalışma yapılacak sahanın konturu ehemmiyetlidir. Devlet müesseseleri ve belediyeler, bu cins çalışmaları apsisli olarak ITRF veya ED50 olarak isteyebilirler. Zira bu müesseseler yapılan bu cins çalışmaları, apsisli bir pafta üzerinde arşivlerler.

Plankote Nedir?

Mimari projlerin daha doğru ve aktif bir biçimde planlanabilmesi için Harita Mühendisleri tarafından farklı ölçme usulleri ile hazırlanan ve altlık olarak kullanılan bölgenin ayrıntılı vaziyetini, topoğrafyasını ve tüm yapıları yansıtan haritalara Plankote denir. Arazinin yapısına göre belli aralıklarla ve meylin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur.

GEBZE MAG HARİTA

FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM