Yola terk, imar uygulaması sırasında taşınmaz sahiplerince mevzubahisi taşınmazın kamu faydasına terk edilmesi işleminli ifade ediyor. Bu harekât, bir bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak da yapılabiliyor. Yola terk operasyonu, imar tasarısına uygun şekilde olacak biçimde taşınmaz malın tamamının veya bir kısmının terk edilmesine içeriyor.

Yola terk nedir sualini cevapladıktan sonra yola terk operasyonunun hangi emel için yapıldığına değinelim. Kamu bereketi için yapılan terk harekâtı sonrasında, mevzubahisi olan yol, yeşil alan ve park gibi alanlar için değerlendiriliyor. Yola terk nedir, özetleyecek olursak, imar uygulaması sırasında taşınmaz sahiplerince değerli veya değersiz olarak imar tasarısına uygun şekilde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu bereketine terk edilmesi operasyonudur.

Çoğunlukla, inşaat imali için lüzumlu olan ruhsat alımı esnasında, alakalı Belediye tarafından, tasarının gerektirdiği kadar kısmının Yola / Yeşil Alana / Parka Terk operasyonlarının yapılması istenir, aksi vaziyette inşaat ruhsatı alınamaz.

İmar Tasarıları, Şehir ve Bölge Tasarılamacılar tarafından çizilir, Tasarıların Uygulayıcıları ise Harita Mühendisleri’dir.

Bu harekâtlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi gereği Harita Mühendislik ofisleri tarafından yapılabilir.

GEBZE MAG HARİTA

FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM