Bir gayrimenkulün türünün yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve eşi iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve eşi gidişata dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan harekât cins değişikliği denir.

Bu tanımdan hareketle, taşınmazlarda yapılacak cins değişikliği  operasyonları üç ana başlık altında sıralanabilir.

– Yapısız iken yapılı hale gelme,

– Yapılı iken yapısız hale gelme,

– Diğer cins değişikliklikleri.

Cins Değişikliği İçin Arz Koşulu

Rastgele bir parselde cins değişikliği  yapabilmek için alakalısının başvuruyu koşuldur. Yapılan operasyon alakalısının çıkarına diye, arzı olmadan operasyon yapmak muhtemel değildir. Alakalısı müracaat etip operasyonu arz etmedikçe harekâtın başkaca üretim yolu yoktur.

İdari Yoldan Cins Değişikliği

Tapu kütüğüne yazılan parsel türü, hudutlandırma ve miktar taslaklarıyla geçimli iken, zemin ile geçimli olmadığı bahanesiyle, 1458 rakamlı genelge gereğince, alakalısının arzı alınıp düzeltilemez. Kesinlikle son zemin vaziyetinin tapu kütüğünde görünmesi isteniyorsa, mevzuatın gerektirdiği yol izlenmek suretiyle cins değişikliği arzında bulunulması gerekir.

GEBZE MAG HARİTA

FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM