18. Madde uygulamaları, İmar sınırı içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya öbür hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazları ile, kamu kuruluşlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yine imar tasarısına uygun isme veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti temellerine göre hak sahiplerine dağıtmaya, patent operasyonlarını yaptırmaya belediyeler yetkilidir.

Lafı edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıyada belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

Belediyeler veya valiliklerce tertip etmeye tabi yakalanan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, tertip etme dolayısıyla alana gelen değer çoğalışları karşılığında “tertip etme ortaklık hisseyi” olarak düşülebilir.

 Ancak bu maddeye göre alınacak tertip etme ortaklık hisseleri, tertip etmeye tabi yakalanan arazi ve arsaları tertip etmeden evvelki yüzölçümlerinin yüzde otuz beşini geçemez.

18. Madde İmar Uygulamalarına başlanılması yönetimsel bir kararla reelleşir. Bu kararda, tertip etme bölgesi tanımlanır. Tertip Etme alanı seçilirken ev doğrultusundan büyüme alanları ve umumi hizmetlere dağılan alanların herkese balanslı dağıtımı prensiplerine dikkat edilir. Bunun dışında tertip etme hududunun tespitine ait varsa imar tasarıyı, yoksa idaremelik kaidelerine uyulur.

GEBZE MAG HARİTA

FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM