İfraz (ayırma), bir parselin imar tasarısında belirtilen koşulları sağlayabildiği gidişatlarda arazinin 2 ye veya daha fazla parsele dağılması işlemidir. Bu operasyon harita mühendisliği hizmetleri kapsamında işletmemiz tarafından alakalı belediyece harekâtları yapılarak sizlere teslim edilir.

İfraz Ayrıma Uygulaması

Ayırma (ifraz), tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz mülkün tertip edilen haritalara göre birden çok parçaya parçalayarak tapu kütüğüne patent edilmesi harekâtıdır. İmar Kanunu’nın 15 ve 16’ncı maddeleri uyarınca; ifraz harekâtının, parselasyon kalitesinde olan ve olmayan olarak iki çeşidi vardır:

  1. Parselasyon kalitesinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak emeliyle ve parseller içerisinde yol, alan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine bölen yerlerden rastgele birini içerecek biçimde yapılan ayırma operasyonudur.
  • Parselasyon kalitesinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve sadece bir parselin birden fazla parçalara ufalaması operasyonudur.

İmar tasarılarına göre yol, alan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere dağılan yerlere tesadüfen gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez. İmar parselasyon tasarıyı bitirilmiş olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu tasarılara uygun olması koşuldur.

GEBZE MAG HARİTA

FORMU DOLDURUN SİZİ ARAYALIM